CHARLOTTE LOYAU-KAHN
Owner and General Manager
Strategic support

MICHELLE BOLAMU
commercial support
strategic support

Christin Devos
HR management
Customer service

LISA GENOT
HR management
customer service

Isac Knafo
commercial support
strategic support

Scandi Bureau - Services aux entreprises scandinaves

OUR MASCOT

Claude Schuster
Sales Support
Technical Support

SUVI RENAUD
Commercial support
Sales administration

AXEL VILTART
Project manager

THOMAS LOYAU-KAHN
IT & Project management
backoffice manager

Vårt mångkulturella team av polyglotta experter underhåller, stärker och optimerar varumärkenas identitet sedan 1989.

Scandi Bureaus specialister ägnar sin tid och energi åt att hjälpa företag att lyckas med sin verksamhet på den franska marknaden.